TargetMap.com

Català: primera llengua o llengua inicial

Català: primera llengua o llengua inicial Spain Map
facebook twitter linkedin reddit pinterest whatsapp email
March 6, 2012
Spain - Language
Llengua catalana, català al Principat Sud
1,248 views
by @notintwitter
Comments
Català com a primera llengua apresa a casa

Llengua catalana com a primera llengua (%)
El català com a primera llengua apresa a casa, PER
No source defined
Català com a primera llengua apresa a casa
Persones que han après el català com a primera lle
No source defined