TargetMap.com

Wspóczynnik przeludnienia w krajach UE

Wspóczynnik przeludnienia w krajach UE Europe Map
facebook twitter linkedin reddit pinterest whatsapp email
November 25, 2010
Europe - Economy
mieszkania, przeludnienie, Europa
2,607 views
by cich
Comments
Wyjanienie wspólczynnika przeludnienia mozna znalezc na stronach Eurostatu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Overcrowding_rate

Odsetek przeludnionych gospodarstw domowych