TargetMap.com

number of beaches in each village // numero de platjes que hi ha a cada poble

number of beaches in each village // numero de platjes que hi ha a cada poble Spain Map
facebook twitter linkedin reddit pinterest whatsapp email
April 9, 2011
Spain - Culture, Sports & Leisure
platja, playa, beach, summer, water, holidays, coast, catalunya, catalonia
2,762 views
by marc
Comments
This map serves to look at the number of beaches that each village contine selected the Catalan coast. All beaches have been selected to go before a quality control. Aquest mapa serveix per mirar el nombre de platges que conté cada poble seleccionat de tota la costa catalana. Totes les platges seleccionades han hagut de passar abans per un control de qualitat.

Catalan coast
Number of beach